Jавна набавка радова:Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу ЈН/Р/4/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова у отвореном поступку: Изградња туристичке инфраструктуре на Палићу – Реконструкција објекта Велика тераса на Палићу ЈН/Р/4/2017