Javna nabavka usluga: Izmena projektno­tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, br. JN/U/10/2019

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: Izmena projektno­tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, br. JN/U/10/2019