Jавна набавка услуга: Измена пројектно­техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, бр. ЈН/У/10/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: Измена пројектно­техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, бр. ЈН/У/10/2019