Јавна набавка услуга: Израда и монтажа новогодишње декорације за екстеријер са одговарајућом ЛЕД расветом, бр. ЈН/У/18/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку Израда и монтажа новогодишње декорације за екстеријер са одговарајућом ЛЕД расветом, бр. ЈН/У/18/2019