Јавна набавка услуга: Израда пројекта изведеног објекта Велика тераса – изведене инсталације, бр. ЈН/У/19/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку Израда пројекта изведеног објекта Велика тераса – изведене инсталације, бр. ЈН/У/19/2019