Javna nabavka usluga: Izrada projektno­-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javnih toaleta u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ Palić br. JN/U/15/2018

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga u postupku javne nabavke male vrednosti: Izrada projektno­-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju javnih toaleta u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ Palićbr. JN/U/15/2018