Jавна набавка услуга: Израда пројектно­-техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић бр. ЈН/У/15/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности: Израда пројектно­-техничке документације за реконструкцију јавних тоалета у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палићбр. ЈН/У/15/2018