Javna nabavka usluga: Izrada projektno-­tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću br. JN/U/14/2017

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti Izrada projektno-­tehničke dokumentacije za proširenje sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću br. JN/U/14/2017