Јавна набавка услуга: Израда пројектно-­техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу бр. ЈН/У/14/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности Израда пројектно-­техничке документације за проширење садржаја на Термалном базену на Палићу бр. ЈН/У/14/2017