Јавна набавка услуга: Израда пројектно техничке документације за деонице водовода у улици Обала Лајоша Вермеша на делу од Сплитске Алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић, бр. ЈН/У/17/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку Израда пројектно техничке документације за деонице водовода у улици Обала Лајоша Вермеша на делу од Сплитске Алеје до пројектованог водовода у Ријечкој и Аустралијска од Ријечке до парцеле 14325 КО Палић, бр. ЈН/У/17/2019