Javna nabavka usluga male vrednosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvete Vikend naselja na Paliću u dužini od 3 km (broj JN/U/11/2019)

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga u postupku javne nabavke male vrednosti: Izrada projektno¬tehničke dokumentacije za izgradnju javne rasvete Vikend naselja na Paliću u dužini od 3 km (broj JN/U/11/2019)