Jавна набавка услуга мале вредности: Израда пројектно-техничке документације за изградњу јавне расвете Викенд насеља на Палићу у дужини од 3 км (број ЈН/У/11/2019)

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности: Израда пројектно¬техничке документације за изградњу јавне расвете Викенд насеља на Палићу у дужини од 3 км (број ЈН/У/11/2019)