Javna nabavka usluga: Koncert Jelene Tomašević na Letnjoj pozornici na Paliću, u okviru projekta „Leto na Paliću 2019. godine“br. JN/U/12/2019JN

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: Javna nabavka usluga: Koncert Jelene Tomašević na Letnjoj pozornici na Paliću, u okviru projekta „Leto na Paliću 2019. godine“