Јавна набавка услуга: Концерт Јелене Томашевић на Летњој позорници на Палићу, у оквиру пројекта „Лето на Палићу 2019. године“бр. ЈН/У/12/2019JN

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: Јавна набавка услуга: Концерт Јелене Томашевић на Летњој позорници на Палићу, у оквиру пројекта „Лето на Палићу 2019. године“