Јавна набавка услуга: Концерт Масима Савића на Летњој позорници на Палићу, у оквиру пројекта „Лето на Палићу 2019. године“ бр. ЈН/У/13/2019

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда: Јавна набавка услуга: Концерт Масима Савића на Летњој позорници на Палићу, у оквиру пројекта „Лето на Палићу 2019. године“