Јавна набавка услуга мале вредности: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на адаптацији дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба, бр. ЈН/У/18/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на адаптацији дела Летње позорнице на Палићу – Гардероба, бр. ЈН/У/18/2018