Javna nabavka usluga male vrednosti: Pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekata na Paliću koji su u nadležnosti naručioca, održavanja higijene u poverenim objektima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija br. JN/U/1/2020

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: Pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekata na Paliću koji su u nadležnosti naručioca, održavanja higijene u poverenim objektima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija, br. JN/U/1/2020