Јавна набавка услуга мале вредности: Пружање услуга физичког обезбеђења објеката на Палићу који су у надлежности наручиоца, одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација бр. ЈН/У/1/2020

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Пружање услуга физичког обезбеђења објеката на Палићу који су у надлежности наручиоца, одржавања хигијене у повереним објектима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација, бр. ЈН/У/1/2020