Javna nabavka usluga male vrednosti: Usluga održavanja javne rasvete u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ Palić, br. JN/U/4/2019

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: Usluga održavanja javne rasvete u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“ Palić, br. JN/U/4/2019