Јавна набавка услуга мале вредности: Услуга одржавања јавне расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић, бр. ЈН/У/4/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Услуга одржавања јавне расвете у зони надлежности ДОО „Парк Палић“ Палић, бр. ЈН/У/4/2019