Јавна набавка услуга мале вредности: Вршење стручног надзора над извођењем радова на завршетку санације мола на Мушком штранду на Палићу, бр. ЈН/У/6/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Вршење стручног надзора над извођењем радова на завршетку санације мола на Мушком штранду на Палићу, бр. ЈН/У/6/2019