Javna nabavka usluga male vrednosti: Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na završetku sanacije mola na Muškom štrandu na Paliću, br. JN/U/6/2019

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na završetku sanacije mola na Muškom štrandu na Paliću, br. JN/U/6/2019