Jавна набавка услуга: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи торња на западној обали Палићког језера, бр. ЈН/У/6/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи торња на западној обали Палићког језера, бр. ЈН/У/6/2018