Javna nabavka usluga: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera, br. JN/U/6/2018

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji tornja na zapadnoj obali Palićkog jezera, br. JN/U/6/2018