Javna nabavka usluga: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću – uređenju i urbanom opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ, br. JN/U/10/2018

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga u postupku javne nabavke male vrednosti: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji turističke infrastrukture na Paliću – uređenju i urbanom opremanje Velikog parka na Paliću u okviru MASTER PLANA PALIĆ, br. JN/U/10/2018