Jавна набавка услуга: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – уређењу и урбаном опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, бр. ЈН/У/10/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи туристичке инфраструктуре на Палићу – уређењу и урбаном опремање Великог парка на Палићу у оквиру МАСТЕР ПЛАНА ПАЛИЋ, бр. ЈН/У/10/2018