Javna nabavka usluga: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Velika terasa na Paliću JN/U/6/2017

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekta Velika terasa na Paliću JN/U/6/2017