Jавна набавка услуга: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта Велика тераса на Палићу ЈН/У/6/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији објекта Велика тераса на Палићу ЈН/У/6/2017