Javna nabavka usluga: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji dela mola na Muškom štrandu na Paliću, br. JN/U/5/2018

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: Nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji dela mola na Muškom štrandu na Paliću, br. JN/U/5/2018