Jавна набавка услуга: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на санацији дела мола на Мушком штранду на Палићу, бр. ЈН/У/5/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на санацији дела мола на Мушком штранду на Палићу, бр. ЈН/У/5/2018