Javna nabavka usluga: Pružanje knjigovodstvenih usluga JN/U/2/2016

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga male vrednosti: Pružanje knjigovodstvenih usluga br JN/U/2/2016.