Јавна набавка услуга: Пружање књиговодствених услуга ЈН/У/2/2016

Позив и конкурсна документација за јавну набавку услуга мале вредности: Пружање књиговодствених услуга бр ЈН/У/2/2016.