Јавна набавка услуга: Пружање књиговодствених услуга ЈН/У/3/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Пружање књиговодствених услуга, бр. ЈН/У/3/2017