Javna nabavka usluga: Pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekata u javnoj svojini na Paliću, održavanja higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija JN/U/1/2016

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga male vrednosti: Pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekata u javnoj svojini na Paliću, održavanja higijene na javnim mestima, spasilačkih usluga na jezeru Palić i akviziterskih usluga tokom određenih manifestacija, br. JN/U/1/2016.