Јавна набавка услуга: Пружање услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавања хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација ЈН/У/1/2016

Позив и конкурсна документација за јавну набавку услуга мале вредности: Пружање услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавања хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација, бр. ЈН/У/1/2016.