Javna nabavka usluga: Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza, br. JN/U/20/2019

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza, br. JN/U/20/2019