Јавна набавка услуга: Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, бр. ЈН/У/20/2019

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза, бр. ЈН/У/20/2019