Jавна набавка услуга:Пружање услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавања хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација, бр. ЈН/У/7/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга мале вредности: Пружање услуга физичког обезбеђења објеката у јавној својини на Палићу, одржавања хигијене на јавним местима, спасилачких услуга на језеру Палић и аквизитерских услуга током одређених манифестација, бр. ЈН/У/7/2018