Javna nabavka: Usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođačem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza, br. JN/U/14/2018

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga u otvorenom postupku: Usluge vršenja stručno nadzora nad izvođačem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 1. faza, br. JN/U/14/2018