Јавна набавка: Услуге вршења стручног надзора над извођачем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1. фаза, бр. ЈН/У/14/2018

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга у отвореном поступку: Услуге вршења стручно надзора над извођачем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 1. фаза, бр. ЈН/У/14/2018