Javnu nabavka male vrednosti: nabavka usluge veštačenja – procenitelja BR. JN/U/15/2017

Poziv i konkursna dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga male vrednosti: nabavka usluge veštačenja – procenitelja BR. JN/U/15/2017 možete naći u prilogu.