JN/U/12/2018 Javna nabavka usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji dela mola

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku radova male vrednosti: Usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji dela mola (dva povezna dela mola) na Muškom štrandu na Paliću br. JN/U/12/2018