ЈН/У/12/2018 Јавна набавка услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на санацији дела мола

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку радова мале вредности: Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на санацији дела мола (два повезна дела мола) на Мушком штранду на Палићу бр. ЈН/У/12/2018