Javna nabavka usluga: Nabavka usluge izrade projektno-tekničke dokumentacije za adaptaciju dela objekta Letnja pozornica na Paliću JN/U/7/2017

Poziv, konkursna dokumentacija i ostala dokumentacija vezana za javnu nabavku usluga izrade projektno-tekničke dokumentacije za adaptaciju dela objekta Letnja pozornica na Paliću JN/U/7/2017