Јавна набавка услуга: Набавка услуге израде пројектно-текничке документације за адаптацију дела објекта Летња позорница на Палићу ЈН/У/7/2017

Позив, конкурсна документација и остала документација везана за јавну набавку услуга израде пројектно-текничке документације за адаптацију дела објекта Летња позорница на Палићу ЈН/У/7/2017