Javna nabavka električne energije JN/D/3/2015

Poziv i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku električne energije možete preuzeti sa sledećih linkovima: