Prethodno obaveštenje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE o nameri sprovođenja otvorenog postupka javne nabavke usluga: Usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza