Претходно обавештење

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ о намери спровођења отвореног поступка јавне набавке услуга: Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза