Prethodno obaveštenje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE o nameri sprovođenja otvorenog postupka javne nabavke radova: Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza