Претходно обавештење

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ о намери спровођења отвореног поступка јавне набавке радова: Радови на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу – 2. фаза